PUBLICACIÓ NOTA I EXAMEN CATALÀ EDUCADORES BRESSOL

7 de juny de 2019, s'ha publicat la llista de persones admeses a la borsa d'educadores i educadors d'escoles bressol 


Fruit de l'examen que es va fer el passat dissabte, 1 de juny de 2019. A continuació, us adjuntem l'enllaç on podreu trobar aquesta informació:Des de CCOO volem aprofitar per recordar el funcionament de la borsa de treball d'educadores i educadors gestionada a través del programa de gestió integrada, anomenat SAP.

Es publicarà una llista per trimestre. En aquesta llista només apareixen els/les treballadors/es i els candidats/es (persones que van aprovar l'examen el juny de 2016 i s'incorporaran les persones que han estat admeses en aquesta nova convocatòria al juny de 2019). Per tant, les persones que tenen vacants estructurals (interinatges) no apareixen en aquesta llista. Aquestes es podran consultar a "tràmits". 

Amb la nova llei de protecció de dades, ja des d'aquest últim curs 2018-2019, a la llista no apareixen les persones amb el nom i cognoms sinó que apareixen els 4 últims dígits i la lletra del DNI de cada persona ordenats en funció de: 

- Al bloc A: les persones que han  treballat encara que sigui 1 dia  a les escoles bressol ordenades per any, mesos i dies treballats. 

Al bloc B: Les persones que han aprovat oposició sense plaça però encara no han treballat a les escoles bressol (en aquest bloc no hi ha ningú)

Al bloc C: Les persones que han aprovat l'examen de borsa però encara no han treballat a les escoles bressol. 

- També es diferencia entre: actiu i disponible. 

Les persones que estan en actiu són les que estan treballant actualment a les escoles. 

Les persones que estan disponibles són aquelles que actualment no estan treballant però poden fer-ho. Volem aclarir que hi ha persones que poden estar disponibles desactivats (per exemple, persones que estiguin d'excedència per cura d'un fill/a, situació recollida a l'acord de borses). La informació d'aquests casos no és d'ús públic i per tant, és l'IMEB qui en té coneixement.