Previsió Convocatòria examen Auxilar Admistratiu i subaltern

Des de CCOO us volem informar de la previsió de l'examen d'Auxiliar Adminstrativa i Subalterna.Avui, 14 de maig de 2019 s'ha publicat les dates de les següents proves:

AUXILIAR ADMINISTRATIVA

Prova 1: Coneixements del temari 

Prova 2: Prova d'ofimàtica.


SUBALTERNES

Prova 1: Coneixements del temari.


La data es el 13 de juliol.

Properament sortiran les llistes d'admesos i exclosos, us anirem informant.