Llista provisional Oposicions Subaltern i Aux. Administratiu Ajuntament de Barcelona

Des de CCOO us volem informar que el 27 de
maig s'ha publicat el llistat provisional de les Oposicions de Subalterns i Aux.Administratius a l'Ajuntement de Barcelona.

Recordeu que es concedeix un termini d'esmena de 10 dies hàbils , a comptar de l'endamà de la publicacií d'aquesta llista provisional, des del 28 de maig al 11 de juny ambdòs inclosos, per presentar al·legacions.


ACREDITACIONS DE CATALÀ

Aquells que disposin de la documentació acreditativa del català i que encara no l'hagin aportat podran eviar-la a l'adreça electrònica de convocatories@bcn.cat (subalterns) planificacio@bcn.cat (auxiliars admistratius) fins a 7 dies naturals abans de la data de realització de l'examen.

Torn de Reserva

Es recorda a les persones aspirants que apareixen amb un (*) a la columna del TORN DE RESERVA que per tal de ser incloses en aquest torn han d'aportar el dictamen emès per l'Equip de Valoració i Orientació (EVO) del Departament de Benestar Social i Família. El referit dictamen s'haurà de presentar fins 10 dies hàbils posteriors a la data de publicació de la llista provisional.

CCOO SEMPRE AL COSTAT DE LES PERSONES