Horari estiu PAS 2019

Nota informativa horari d'estiu Personal d'Administració i Serveis del 2019

CCOO i UGT hem lluitat molt per aconseguir les millors condicions laborals per al Personal d’Administració i Serveis a l’annex del CEB.

Al nou annex del CEB signat el passat febrer de 2019, vam aconseguir augmentar la reducció de la jornada d’estiu.
 
CCOO i UGT vam demanar una reunió amb RRHH del CEB per tal de aclarir algunes informacions incorrectes i demanar que facin una instrucció concreta a les direccions per aclarir la jornada reduïda d’estiu per al Personal d’Administració i Serveis (PAS).

Nota informativa enviada per RRHH del CEB:

NOTA INFORMATIVA REFERENT A LA JORNADA I ALS DIES ADDICONALS DE VACANCES PER ANTIGUITAT, DEL PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ SERVEIS

Jornada d’estiu:

El personal d’administració i serveis que forma part de la plantilla (funcionari/a, laboral fix/a) i que té un calendari anual de 40 h/setmanals per compensar el tancament del centre el 15 de juliol, reduirà la seva jornada en 1 hora diària,
és a dir, passarà de fer 8 hores a 7 hores al diaa partir del dia 11 de juny, pel curs 2018/19, data en la que comença la jornada compactada als centres. El personal substitut amb jornada de 37h i 30m reduirà la seva jornada diària en 30 minuts.

El personal amb jornades reduïdes per conciliació familiar i jornada reduïda per interès particular, se’ls aplicarà la reducció proporcional que correspongui a la seva jornada.

El personal d’administració i serveis del CEE Vil·lajoana, que no fa jornada compactada i, per tant, no pot reduir la jornada, podrà gaudir de 9 hores d’absència del lloc de treball, de comú acord amb la direcció del centre.
                                                         
Dies addicionals de vacances:

Els dies addicionals de vacances per antiguitat s’hauran de gaudir dins l’any natural en què es compleixen els anys, preferentment amb les vacances d’estiu, en períodes no lectius.
L’any 2019 es podran gaudir els dies pendents del 2018.
  
Barcelona, 21 de maig de 2019
  
Àrea de Recursos Humans i Organització