DOCENTS: MILLORES QUE ESTEM TREBALLANT DES DE CCOO

L'11 d'abril de 2019 hi ha eleccions sindicals a l'Ajuntament de Barcelona.

Si ens votes, CCOO seguirem treballant per aconseguir aquestes millores per als docents.


 • Millores salarials: 
  • Igualar el salari dels PT i PS. (ja s'està negociant a l'Estat espanyol).
  • Augmentar el nivell retributiu del cos d'infantil i primària al nivell 24 i el de secundària al nivell 26.
  • Cobrament de les cotutories.
  • La recuperació del primer estadi als 6 anys i  el segon a 12 anys, també per al personal que el primer estadi l'ha aconseguit als 9 anys.
  • Millores a la FP: tutories, coordinacions, pràctiques, dual.
  • La recuperació de les pagues extres al 100%.
 • La reducció lectiva per a tothom i de jornada als 55 anys.
 • L'estabilitat dels interins.
 • Implementar als centres el Pla d'igualtat d'oportunitats entre homes i dones. S'està elaborant un estudi sobre la bretxa salarial a l'Ajuntament de Barcelona. 
 • La valoració de la viabilitat de les condicions d'aplicació de la jubilació parcial i  incentivada. Hi ha un grup de delegades que estan treballant per fer les aportacions a la comissió tècnica que es crearà.
 • Vetllar pel compliment de la Promoció Interna Horitzontal dels docents A1 a categories de l' Ajuntament de Barcelona, d'acord amb els requisits de titulació i la promoció  interna vertical dels docents A2.( Ja s'ha materialitzat amb les al·legacions que el CEB ha acceptat de CCOO per a que els docents puguin participar en el concurs de mèrits per a Gestor de projectes).
 • Millorar l'avaluació i prevenció de riscos laborals. 

CCOO és present en tots els àmbits de negociació: estatal, autonòmic i local.

Les eleccions serveixen per decidir la força del sindicat i la seva capacitat de negociació.