Data examen ampliació Borsa per Escola Bressol

Des de CCOO us volem informar que el 25 d'abril l'ajuntament de Barcelona ha publicat la data de la prova escrita per Educadora i Educador d'Escola Bressol.La Comissió de Selecció del procés de referència anuncia que la prova escrita
(test de coneixements) està prevista pel dissabte 1 de juny de 2019.

Properament es publicarà la convocatòria nominal amb el lloc, l’hora i l’aula de
cada persona aspirant.

Us continuarem informant