CCOO denuncia al CEB a Inspecció de treball

Inspecció de treball dona la raó a CCOO 


CCOO va interposar una denúncia a inspecció de treball per les deficiències de manteniment detectades a l'institut Ferran Tallada, que podien suposar un perill per al personal.

Després de realitzar la visita al centre,  Inspecció de Treball va fer un primer requeriment al CEB per corregir les deficiències observades i al Servei de Prevenció per avaluar els riscos que podien implicar les humitats als quadres elèctrics.
En un segon i definitiu requeriment,la Inspecció  dona  al CEB com a límit el 30 de Juny del 2019 per arreglar les cobertes danyades i les humitats subsegüents.
La Inspecció de treball ha donat la raó a CCOO.

A CCOO la salut dels treballadors ens importa molt.  

Treballar amb bones condicions i sense riscos és un dret.  La defensa d’aquest dret, tot i que és una feina molt poc visible,  lenta i plena d’entrebancs, és un dels nostres objectius principals.  

No defallirem, continuarem vetllant per la salut  i denunciant les mancances en el compliment de la llei de prevenció.

CCOO treballa per la salut dels treballadors i treballadores.