Preacord Annex del conveni CEB

CCOO us informa que hem signat el preacord de l'annex del conveni 2017-2020.

Hem signat el preacord de l'annex del Consorci d'Educació de Barcelona després de 7 mesos de reunions i negociacions.

El CEB feia una interpretació molt restrictiva del nou conveni, i estava qüestionant molts dels drets que ja teníem.

CCOO vam plantejar unes reivindicacions realistes i possibles i n'hem aconseguit un bon nombre d'elles. 

En l'àmbit estatal i a la Generalitat continuarem recuperant i millorant les condicions dels treballadors i treballadores del CEB.

PREACORD CEB

HEM ACONSEGUIT:

 • Comissió tècnica de borses de treball del personal docent.
 • Comissió tècnica de borses de PAE.
 • Comissió tècnica d'igualtat.
 • Comissió tècnica per a l'estudi del lloc de treball.
 • Pacte d'homologació: Adaptar la normativa atenent la tipologia i les necessitats dels centres docents municipals, prèvia negociació a la comissió paritària de seguiment.
 • Horari PAS: jornada d'estiu; jornada compactada d'estiu al centre i serveis educatius fins el 15 de juliol i de l'1 de setembre a l'inici del període lectiu que fixi el calendari, serà de 7 hores en jornada continuada.
 • La jornada si es  veu afectada per instruccions d'organització serà objecte d'estudi i acord a la comissió paritària de seguiment.
 • A les jornades de matí i tarda l'horari de dinar serà d'una hora màxim.
 • 2 dies addicionals d'assumptes personals per al PAS per compensar el fet de no poder tenir flexibilitat ni reducció de jornada en els mateixos períodes que a l'ajuntament.
 • Personal d’oficina d'atenció al CEB: s'ha negociat un nou horari.
 • Vacances, dies addicionals de vacances PAS igual que a l'ajuntament, DOCENTS i PAE, dos opcions:
1. Acumular els dies per gaudir-los immediatament abans de la finalització de la relació laboral.
2. 1 o 2 dies com a màxim al llarg del curs escolar, acumulant la resta de dies per gaudir-los immediatament abans de la finalització de la relació laboral.
                        10 anys: 1 dia
                        15 anys: 2 dies
                        20 anys: 3 dies
                        25 anys: 4 dies
 • S'estudiarà l'aplicació d'aquest article per al personal docent i PAE per valorar altres opcions per gaudir dels dies addicionals de vacances.
 • Els docents conserven els 6 dies a recuperar.
 • Es convocaran 10 places de catedràtics com a mínim. Es tendeix a tenir la mateixa proporció que a la generalitat.
 • Es convocaran concursos de mèrits a crps i serveis educatius i es convocarà el concurs de trasllats cada dos anys.
 • Promoció Interna Horitzontal dels docents A1 a categories de l'Ajuntament de Barcelona, d'acord amb els requisits de titulació.
 • Promoció  interna vertical dels docents A2.
 • Millorar el pla de formació per a tot el personal del CEB.
 • Funcions de subaltern, s'han actualitzat i s'ha suprimit el suport a la direcció.
 • Jubilació: tot el que s'acordi a l'ajuntament serà d'aplicació directe al personal del CEB.
 • Conservem el premi d'antiguitat per a tot el personal.
 • Conservem el cobrament dels viatges d'estudi i colònies per a docents.
 • Es conserva la possibilitat de la reducció de mitja jornada per interès particular amb reducció proporcional del sou per a docents.
 • TEE: el CEB promourà les actuacions que permetin l'accés al Cicle Superior d'Integració Social  al personal temporal.
 • Cobrar el maig de 2019 una bestreta de la paga del 2014 per al personal docent i laboral que estigués en actiu l'any 2014.(Els companys de la generalitat l'acabaran de cobrar el 2022).
 • Comissió tècnica d'estudi de les condicions professionals del personal d'atenció educativa en un termini de 3 mesos a partir de la signatura de l'acord.
Com sempre:

        US AGRAÏM EL SUPORT