Concurs de mèrits per a seleccionar director/a de centres municipals.

CCOO us informa de la publicació de la CONVOCATÒRIA I BASES del concurs de mèrits per a seleccionar el director o la directora de centres educatius de titularitat de l'Ajuntament de Barcelona, gestionats pel Consorci d'Educació de Barcelona.


Preacord Annex del conveni CEB

CCOO us informa que hem signat el preacord de l'annex del conveni 2017-2020.

Modificacions a les bases de les 22 convocatòries d'oferta pública

Des de CCOO us volem informar de les modificacions de les bases de les ofertes publicades a l'Ajuntament de Barcelona