Retribucions 2019 dels TEI i TEE

Des de CCOO us volem informar de l'increment de les retribucions del 2019 .
L'increment dels Pressupostos Generals de l'Estat pel 2019 es del 2,25% des del mes de gener.

Les noves taules salarials de l'Ajuntament de Barcelona es van signar el passat 21 de gener a la Mesa General i per aquest motiu l'increment d'aquest any es cobrarà a partir de la nòmina de febrer amb caràcter retroactiu des de gener.

Retribucions PAE 2019

Experiència Professional 2019

Taules salarials Ajuntament de Barcelona 2019