REDUCCIÓ DE JORNADA PER CONCILIACIÓ DEL PERSONAL EDUCADOR

Des de CCOO us volem informar de la nova circular per la Conciliació Familiar del personal de les Escoles Bressol de l'IMEB.

Calendari Escola IMEB 2019-20

Des de CCOO us volem informar del calendari escolar publicat a la Gaseta Municipal pel curs 2019-20.


REDUCCIÓ DE JORNADA PER CONCILIACIÓ DEL PROFESSORAT DE MÚSICA

Des de CCOO us volem informar de la publicació
de la Circular de reducció de jornada per conciliació familiar del Professorat de Música de l'IMEB.

HORA I LLOC TERCERA PROVA MESTRE AJUNTAMENT DE BARCELONA

Des de CCOO us volem informar que avui, 17 de juny de 2019, ha sortit publicat l'hora i el lloc per les 121 places de Mestres


Formació PAS municipal a centres docents Estiu 2019

Des de CCOO us volem informar que avui, 13 de juny de 2019 ha sortit la formació del CEB pel personal PAS


PUBLICACIÓ NOTA I EXAMEN CATALÀ EDUCADORES BRESSOL

7 de juny de 2019, s'ha publicat la llista de persones admeses a la borsa d'educadores i educadors d'escoles bressol 

Data primera prova Oposicions de Subalterns Ajuntament de Barcelona

Des de CCOO us volem informar la data de la primera prova de la Oposicions del Personal Subaltern a l'Ajuntament de Barcelona


SUBSTITUTS: COBRAMENT DEL MES DE JULIOL.

CCOO us informa del procediment per tenir nomenament el mes de juliol.

FONS D'ACCIÓ SOCIAL 2018 (FAS)

Des de CCOO volem informar que ja podeu realitzar la sol·licitud del Fons d'Acció Social del 2018.


Qüestionari i resposta borsa personal Educador Escola Bressol 2019

Des de CCOO us volem informar que avui, 3 de
juny, ha sortit publicat les respostes i qüestionari de l'ampliació de borsa de personal d'Educador d'Escola Bressol 2019


Comissió de serveis als CRP

CCOO us informa de la convocatòria per cobrir vacants als CRP en comissió de serveis.

 

Llista provisional Oposicions Subaltern i Aux. Administratiu Ajuntament de Barcelona

Des de CCOO us volem informar que el 27 de
maig s'ha publicat el llistat provisional de les Oposicions de Subalterns i Aux.Administratius a l'Ajuntement de Barcelona.

Horari estiu PAS 2019

Nota informativa horari d'estiu Personal d'Administració i Serveis del 2019


Concurs de trasllats personal Educador Bressol

Des de CCOO us volem informar que en el nou
annex de l'IMEB es modifica el consurs de trasllats de l'escoles Bressol


Llista provisional Oposicions Mestres Ajuntament de Barcelona

Des de CCOO us volem informar que el 16 de
maig s'ha publicat el llistat provisional de les Oposicions de Mestres a l'Ajuntement de Barcelona.


Previsió Convocatòria examen Auxilar Admistratiu i subaltern

Des de CCOO us volem informar de la previsió de l'examen d'Auxiliar Adminstrativa i Subalterna.


Concurs de trasllats 2019 centres municipals.

S'ha publicat el concurs de trasllats d'infantil i primària, educació especial, secundària i educació de persones adultes.

 

Data examen ampliació Borsa per Escola Bressol

Des de CCOO us volem informar que el 25 d'abril l'ajuntament de Barcelona ha publicat la data de la prova escrita per Educadora i Educador d'Escola Bressol.


CCOO denuncia al CEB a Inspecció de treball

Inspecció de treball dona la raó a CCOO 

Dies addicionals, lliure disposició,.... del PAS

CCOO us volem informar de les avantatges del nou Conveni i Annex CEB

Docents: dies addicionals de vacances i premi d'antiguitat.

CCOO us informa dels dies addicionals de vacances per a docents i del premi d'antiguitat 

Concurs de mèrits - Gestor/a de Projectes

CCOO us informa de la convocatòria i bases per a la provisió per concurs de mèrits d’un GESTOR/A de PROJECTES 2 adscrit a l’Àrea d’Orientació i Educació Inclusiva de la Direcció d’Acció Educativa.

ELECCIONS 11 D'ABRIL DE 2019 DOCENTS: VOTA CCOO

L'11 d'abril de 2019 hi ha eleccions sindicals.

CCOO us informa del que hem aconseguit per al PERSONAL DOCENT en els últims quatre anys, i el que volem ACONSEGUIR en els pròxims quatre. 

 

DOCENTS: MILLORES QUE ESTEM TREBALLANT DES DE CCOO

L'11 d'abril de 2019 hi ha eleccions sindicals a l'Ajuntament de Barcelona.

Si ens votes, CCOO seguirem treballant per aconseguir aquestes millores per als docents.

EESS TAULES VOTACIÓ IMEB 2019

CCOO us volem informar de les taules de votació segons el centre educatiu de l'IMEB 

EESS TAULES VOTACIÓ CEB 2019

CCOO us  informa de les taules de votació segons el centre educatiu del CEB

Modificació Prestació per risc durant l'embaràs

CCOO us volem informar de la modificació de la prestació per risc d'embaràs enviada per salut laboral de l'IMEB.

Eleccions sindicals DOCENTS 2019

El programa de CCOO per a docents i la candidatura d'Educació 

Normativa per anar a votar l'11 d'abril de 2019

CCOO us informa de la normativa per votar als representants sindicals per als propers 4 anys.


EESS EDUCACDORES BRESSOL 2019

CCOO us volem presentar el programa de educadores de bressol i la candidatura d'Educació 

EESS PAE 2019

CCOO us volem presentar el programa de PAE i la candidatura d'Educació 

EESS PAS 2019

CCOO us volem presentar el programa de PAS i la candidatura d'Educació 

Taules Salarials Docents 2019

CCOO us informa de les taules  salarials del 2019 per als docents.


CCOO PROTEGEIX ELS TREBALLADORS I TREBALLADORES

CCOO us informa del requeriment de la inspecció de treball al CEB


Instrucció per l'aplicació de l'Annex IMEB 2017-2020


Des de CCOO volem informar que el passat 11 de març, des de l'IMEB, es va explicar a les direccions de les escoles bressol l'aplicació de l'Annex de Condicions específiques de treball de l'IMEB i l'Acord de condicions generals per al període 2017-2020, al personal educador de les escoles bressol.

PUBLICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA D'OPOSICIONS PER A MESTRES

CCOO us informa que el 13 de març del 2019, s'han publicat al DOGC les bases que han de regir les oposicions de mestres per a l'Ajuntament de Barcelona.

Signat nou Annex IMEB 2019

Des de CCOO us volem informar de de la signatura del Annex de l'IMEB 2017-2020

Eleccions sindicals 11 d'abril: Vot per correu

CCOO us informa de com realitzar el vot per correu a les Eleccions Sindicals de l'Ajutament de Barcelona de l'11 d'abril 

Concurs de Direccions d'Escola Bressol 2019

CCOO us informa del concurs de directores i directors d'Escola Bressol


AMPLIACIÓ BORSA DE EDUCADORES DE BRESSOL

Ampliació de la convocatòria de la borsa d'educadores d'escola bressol a l'Ajuntament de Barcelona.


Llicències municipals 2019

CCOO us informa de les llicències municipals.

Reduccions de Jornada municipals 2019

CCOO us informa de les reduccions de jornada municipals.

Permisos municipals 2019

CCOO us informa dels permisos municipals.


Oposicions de mestres a l'Ajuntament de Barcelona

CCOO us informa de la publicació de les bases al Diari Oficial de la Provinci de Barcelona (BOPB).


VAGA DEL 8 MARÇ

CCOO convoca vaga general a l'educació en tot l'Estat

Signat el nou annex del CEB

CCOO us informa de la signatura de l'Annex del CEB

Concurs de mèrits per a seleccionar director/a de centres municipals.

CCOO us informa de la publicació de la CONVOCATÒRIA I BASES del concurs de mèrits per a seleccionar el director o la directora de centres educatius de titularitat de l'Ajuntament de Barcelona, gestionats pel Consorci d'Educació de Barcelona.


Preacord Annex del conveni CEB

CCOO us informa que hem signat el preacord de l'annex del conveni 2017-2020.

Modificacions a les bases de les 22 convocatòries d'oferta pública

Des de CCOO us volem informar de les modificacions de les bases de les ofertes publicades a l'Ajuntament de Barcelona


DOCENTS: increment retributiu 2019, retorn de la paga de 2013 i bestreta de la paga de 2014

CCOO signa acords en benefici dels docents.