Primera reunió del MUCE amb el Conseller d’Educació

Des de CCOO us volem informar de la reunió del MUCE amb el Conseller d'Educació
Dimarts, 11 de desembre, el MUCE (Marc Unitari de la Comunitat Educativa) composat pels sindicats d’educació, les famílies, els estudiants i els moviments de renovació pedagògica ens vam reunir amb el Conseller Josep Bargalló.

L’objectiu d’aquesta reunió era presentar-li un document elaborat i consensuat al MUCE on hem plasmat les demandes per aconseguir una educació pública, equitativa i democràtica.

Per l’extensió de les propostes fetes en aquest document, el Conseller ens ha emplaçat a participar de diferents grups de treball amb les Secretaries Generals corresponents.

Tot i així, el Conseller ens va avançar una sèrie de propostes que tenen previstes pel proper curs “si s’aproven els pressupostos del govern de la Generalitat”.

Les accions que es desenvoluparan són les següents:

-Revertir paulatinament totes les retallades d’aquests darrers anys amb un calendari que concreti la seva recuperació.

-Sobre condicions laborals

o   La Conselleria d’educació està disposada a parlar amb els sindicats de les propostes de la plataforma reivindicativa ( 1 hora lectiva menys, el primer estadi als sis anys, -potser amb caràcter retroactiu-, els terços de jornada passarien a mitja jornada,  les dues hores per 55 anys, la reducció de jornada per malaltia...)
o   expressen que només hi ha una demanda que no s’acceptaria que és la de tornar a 24 hores de permanència a secundària en comptes de les 28 hores que hi ha actualment.
o   sobre oposicions convocaran 20000 places si hi ha pressupostos i 15000 si no n’hi ha.

Aquests temes són els que ja estem parlant els representants dels i les docents a la Mesa Sectorial. Fins aquest moment, aquest ha estat el discurs del Departament, a l’espera d’un acord de pressupostos que permeti concretar-ho. Les CCOO continuem exigint aquests nous pressupostos i, amb la nostra acció sindical, intentem ajudar a la seva aprovació per poder negociar amb el Departament.

-Sobre els menjadors escolars

o   s’està millorant i modificant l’esborrany de menjadors perquè quedi reflectit que l’espai del temps del migdia sigui un servei públic i un espai educatiu.
o   s’està buscant la forma jurídica per poder regularitzar la situació dels menjadors gestionats per les AMPAs i les AFAs perquè puguin continuar amb aquest servei.
o   es vol treballar com ha de ser el projecte educatiu del menjador escolar amb la Comunitat Educativa i com s’ha de concretar la seva gestió.   L’horitzó seria que el Departament d’Educació en tingués la gestió directa i fos un servei gratuït i universal. Tot i això, a curt i mig termini és difícil d’aconseguir a nivell pressupostari.

Les CCOO continuarem treballant per un menjador universal i gratuït. Mentre arriba aquest moment, valorem positivament les intencions del Departament, exigint la incorporació de les treballadores i treballadors del menjador en la gestió i seguiment dels mateixos.

-Sobre l’etapa educativa del 0-3 

o   es proposa dedicar-hi 20 milions d’euros i comptar, també, amb el suport de les diputacions i ajuntaments.

Aquesta ha estat una exigència continuada de CCOO des de que el Departament va eliminar aquesta aportació.

-Sobre la Segregació Escolar

o   s’està recolzant el Pacte contra la Segregació que impulsa el Síndic de Greuges i s’està modificant el Decret d’admissió d’alumnat traient els punts extres per exalumnes i per malalties digestives.

El Conseller va insistir molt en la importància d’aprovar els pressupostos perquè sense ells la majoria de propostes no es podran portar a terme.

-Sobre el Decret del Sistema Educatiu Inclusiu
·        respecte a l’alumnat
o   es vol contractar nou personal docent, tècnic i especialista en necessitats educatives específiques amb un percentatge prou significatiu, tot i que no arribarà a resoldre totes les situacions.
o   Incrementaran el pressupost pel personal vetllador en dos milions d’euros amb la idea a mig termini que aquests treballadors/des deixin de ser personal externalitzat.
o es modificarà algun article de la LEC perquè en cas de pròrroga pressupostària es pugui incrementar la plantilla del personal d’atenció educativa.

Les CCOO ho valorem positivament, però exigim començar immediatament les converses amb el Departament per preparar la internalització del personal subcontractat, com a legítimes representants sindicals d’aquestes treballadores.
·      
r     respecte al professorat
o   es proposen accions concretes per incloure els professionals amb necessitats educatives específiques.

-Sobre la coeducació i l’educació afectivo-sexual als centres educatius

o   no hi haurà cap nova assignatura amb aquest sentit però si s’han proposat realitzar tallers específics sobre aquests aspectes pel professorat.
o   a l’hora d’implementar-ho als centres educatius, s’hauran de programar com a projectes globalitzats i de manera transversal.

-Sobre la Formació Professional

o   es va comprometre a ampliar l’oferta formativa en cicles de grau mitjà, grau superior i PFIs, especialment creixeran les famílies professionals que tinguin relació i demanda amb el teixit productiu del territori.
o s’augmentarà l’oferta de cicles formatius de manera considerable i estructural.
o l’organisme que continuarà controlant la FP serà el Departament d’Educació.

Compartint aquests plantejaments, les CCOO encara ens preguntem perquè continua sent tant complicat reunir-nos amb el Director General de Formació Professional per rebre explicacions sobre la planificació general d’FP, quan s’estan tancant alguns cicles formatius i no es fan oposicions de les famílies professionals dels sectors industrials.

-Sobre noves construccions escolars

o   s’està acabant d’elaborar un Pla de construccions a set anys vista que sigui estructural.
o   es faran les construccions estructurals que siguin necessàries.
o   s’està treballant amb tots els Serveis Territorials per tenir una planificació educativa a set anys.
o   a on es pugui s’impulsarà el model Institut-Escola.

Són unes bones paraules, que esperem que es compleixin, insistint també en la dignificació de les actuals construccions, eliminant també el fibrociment existent.


Des de la Federació d’Educació de CCOO valorem la reunió de forma positiva, però estarem amatents, exigirem que es tingui en compte a la Comunitat Educativa per a la seva concreció i específicament a la representació sindical per tot allò que afecti a les condicions laborals. Demanem que hi hagi un calendari el més aviat possible per portar les propostes a terme; perquè l’educació a Catalunya està patint retallades des de fa molts anys.