Oferta Pública 2018 Ajuntament de Barcelona

CCOO us informa de l'oferta pública signada per al 2018 a l'Ajuntament de Barcelona.En el quadre teniu el número de places, el que encara no sabem és la concreció de les especialitats en el cas dels mestres, professorat de secundària, FP i arts plàstiques i disseny.CATEGORIA
FUNCIONARIAL / LABORAL
OFERTA PÚBLICA 2017
OFERTA PÚBLICA 2018
TOTAL OFERTA PÚBLICA
Auxiliar Administratiu
Funcionariat
420
18
438
Subaltern/a
Funcionariat
93
8
101
TEE
Laboral
16
3
19
TEI
Laboral
10
1
11
Mestres
Funcionariat
106
15
121
Professor /a d’Ensenyament Secundari
Funcionariat
117
16
133
Professor /a Arts Plàstica i Disseny
Funcionariat
14

14
Professor/a Tècnic/a d'FP
Funcionariat
57
1
58
Mestre/a Taller d’Arts Plàstiques i Disseny
Funcionariat
6

6
Educador/a Bressol
Funcionariat
475

475
Professor/a de música
Funcionariat
9

9

ACTA OFERTA PÚBLICA 2018

OFERTA PÚBLICA 2017

Gràcies pel suport