DESCONVOCADA VAGA DOCENTS I PERSONAL LABORAL CEB 12 desembre

CCOO us informa de l'acord per a la recuperació de les pagues.Es desconvoca la vaga del 12 de desembre de 2018.

Acord que suposa la recuperació de les pagues de 2013 i 2014 en un màxim de quatre anys. La concreció d'aquest retorn serà:

  • 2019: 40% paga 2013 (10% durant el 1r trimestre).
  • 2020: 60% del 2013.
  • 2021: 55 %del 2014.  
  • 2022: 45 %del 2014.

amb la possibilitat de reduir a 3 anys el retorn  a partir de la negociació del pressupost corresponent del 2021.

L'acord també contempla el compromís de negociar durant la primera quinzena del gener de 2019 noves mesures socials, laborals, i de flexibilitat i conciliació de la vida familiar i laboral, entre d'altres.
més informació: