Acord Mesa General sobre processos selectius

Des de CCOO us volem informar sobre l'acord sobre processos selectius del 20 de desembre del 2018 a l'Ajuntament de Barcelona.Com ja sabeu aquest últim any la lluita per tirar endavant els processos d’Oferta Pública i Promoció Interna ha sigut dura, per arribar a aquest acord s’ha tingut en compte tot, la llei, l’antiguitat del personal interí, les especificitats de cada categoria pels temaris específics etc.

Finalment a la Mesa General del 20 de desembre de 2018, CCOO i els altres sindicats que en formen part, hem arribat a un acord amb l’Administració per executar l’Oferta Pública i la Promoció Interna.

Us adjuntem l’Acord d’avui     


Us destaquem certs punts que són especialment rellevants.

ENTREVISTA, només la faran els que aprovin sense plaça per formar part de la borsa.

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL, 25 punts el 80%, de la fase de concurs. S’ha estudiat les característiques de cada categoria.

CONVOCATÒRIES, BLOC 1 temari comú A1/A2 abril 2019, C2 i E juny 2019, proves específiques tercer trimestre 2019.

S’han partit per afavorir una major possibilitat d’accés al personal, tenint en compte les característiques de cada categoria la segona convocatòria serà a 2020.


PUNTUACIÓ PROVA TEMARI, faran mitja la nota de la prova de temari comú i la del temari específic per A1/A2 (C2 no te temari específic sinó prova d’ofimàtica, E tampoc)

CCOO hem treballat de valent per aconseguir uns processos amb garanties pel personal interí, que tinguin en compte totes les realitats municipals, dins el marc legal. Creiem que hem aconseguit el màxim possible.

ACORD DE LA MESA GENERAL SOBRE PROCESSOS SELECTIUS