Pla de Formció Transversal 2019 de l'Ajuntament de Barcelona

Des de CCOO us volem informar per fer la preinscripció a la formació transversal de l'Ajuntament de Barcelona
 En el document  Programació Transversal OA_SENSE TRÀMITS.xlsx trobareu una descripció de tota l'oferta que, des de la Gerència de Recursos Humans i Organització, s'ofereix com a formació transversal a l'Ajuntament de Barcelona i els seus ens instrumentals dins el període 2019. Les accions estan ordenades pels diferents àmbits d’actuació i trobareu les dades bàsiques de cadascuna.
 Podeu triar com a màxim 2 accions formatives. L’elecció ha d’estar orientada al lloc de treball (s’han de respectar els col·lectius a qui s’adrecen les diferents accions) i serà validada per l’Àrea de Recursos Humans i Organització del Consorci d’Educació de Barcelona.
Tingueu en compte que algunes accions formatives tenen requeriment previs i/o observacions importants (cal tenir coneixements previs, o fer una prova, etc). Trobareu la informació al camp OBSERVACIONS.  Us recomanem que abans de fer les preinscripcions es consulti el document: Aspectes a tenir en compte abans de fer la preinscripció transversal”que annexem a aquest correu.
ATENCIÓ! Totes les accions formatives d’ofimàtica de nivell mitjà o avançat requereixen fer una prova de nivell per comprovar que es tenen els coneixements suficients per poder seguir el curs. Les proves s’han de fer a l’Entorn Virtual d’Aprenentatge. Superar aquesta prova és requisit necessari per poder ser convocat.
 
Les persones interessades a realitzar algun dels cursos relacionats han d’enviar un correu a formacio.ceb@gencat.cat  abans de les 15:00 hores de dilluns dia 26 de novembre  indicant les següents dades:

codi acció
descripció acció
Cognom 1 Cognom 2
nom
dni
email
 
·         Codi de l’acció formativa
·         Nom de l’acció formativa
·         Cognoms
·         Nom
·         DNI
·         Correu corporatiu
 
És imprescindible que figurin TOTES les dades.
En el moment que l’Ajuntament confirmi l’assistència  a un curs, rebreu la comunicació pertinent.

PER QUALSEVOL COSA ESTEM A LA VOSTRA DISPOSICIÓ