Annex CEB del Conveni

CCOO us informa de les últimes novetats.

 

Hem tingut reunions amb diferents interlocutors del CEB i de l'Ajuntament i finalment la feina de CCOO ha aconseguit que el comissionat d'Educació, Infància i Joventut, Sr. Miquel Àngel Essomba ens convoqui a la Mesa paritària del Consorci d'Educació de Barcelona el proper 28 de novembre de 2018.

En les diferents reunions hem constatat que hi ha coses que estan encaminades sobre l'acord de condicions de l'Ajuntament de Barcelona 2017-2020 i d'altres en les que CCOO no estem d'acord amb l'administració.

DOCENTS

CCOO insistirem demanant com a fonamental, el que va explicar el cap de recursos humans a l'última mesa:

Que el CEB proposi a l'Ajuntament:

1.Bonificar al 100% la reducció de jornada al personal docent més gran de 60 anys.

2.Pagar el diferencial d'augment de salari.

SUBALTERNS

CCOO hem fet una proposta sobre quines han de ser les funcions dels subalterns, demanem que es faci una concreció de les mateixes i que quedi reflectida en l'annex del conveni.

PAE

Pel que fa a aquest col·lectiu sembla que el canvi de nom i les funcions són les que vam treballar amb el col·lectiu, i l'administració les ha recollit.Us mantindrem informats.

AGRAÏM EL SUPORT