TEMARIS PROPERA OFERTA PUBLICA DE SUBALTERN I AUX. ADMINISTRATIU

Us volem informar de l'aprovació dels temaris dels grups E i C2 per la Comissió del Govern Municipal de Barcelona.Desprès de diverses reunions amb l'Ajuntament de Barcelona avui han estat aprovats per la Comissió de Govern Municipal els temaris de la propera oferta pública de l'Ajuntament de Barcelona per a les categories d'Auxiliar Administratiu i Subaltern.

En les diverses reunions hem tractat, per part de CCOO, que els temaris siguin els més adequats.

TEMARI AUXILIAR ADMINISTRATIU

TEMARI SUBALTERN

Per qualsevol consulta estem a la vostre disposició