TAULES SALARIALS PAE 2018

Des de CCOO us volem informar de les taules salarials del PAE del 2018A la propera nòmina d’octubre, es veurà reflectida la pujada dels pressupostos generals de l’estat i del nou conveni signat abans de vacances, amb els endarreriments.
PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’ESTAT

Us adjuntem les taules salarials del 2018 amb la pujada dels Pressupostos Generals de l’Estat.

La pujada és d'1,75% de cada complement, sou base i triennis.

Els endarreriments son del:

1,50% des de gener
0,25% des de juliol

CONVENI AJUNTAMENT DE  BARCELONA 2017-2020

També us informem de la pujada salarial del nou conveni que es veu reflectida a l’experiència professional i és la següent:

En l’anterior conveni el Complement de l’experiència professional es cobrava als 5 anys i ara es cobra a partir dels 2 anys.

La pujada serà al 2019 de 100 euros més pel grup C.

Us adjuntem document amb la pujada del 2017 i 2018 perquè pugueu calcular els endarreriments.