Increments salarials docentsCCOO us informa de quan ens pagaran els increments pactats a l'Estat i a la Generalitat.
Des de recursos humans ens diuen:

El mes d'octubre es cobrarà amb els augments i es cobraran els endarreriments

El 0'2% de la massa salarial que són 70'56 € bruts a l'any, es cobrarà el mes de desembre. 

ACORD ESTATAL NEGOCIAT A LA GENERALITAT


Els Pressupostos Generals de l’Estat de  2018 contemplen uns augments que cobrarem amb  endarreriments aquest 2018:

Increment d'1'50% de les retribucions del personal amb efectes del mes de gener de l'any 2018.

Increment, addicionalment, de les retribucions del personal en un 0'25% amb efectes del mes de juliol de 2018.

Increment d'un 0'2% de la massa salarial que es destinarà a increment retributiu.(70'56 € bruts a l'any).