CONVENI: ANNEX DEL CEB ( DOCENTS)

CCOO us informa de l'estat de les negociacions amb l'ajuntament sobre l'annex del CEB


El punt 9.2.3. del nou conveni 2017-2020, sobre increments específics diu: en el cas del Consorci d'Educació de Barcelona, es valorarà l'impacte de l'acord en les condicions de treball en el seu conjunt, en particular la valoració de les retribucions, com ara la percepció com a bestreta d'una de les pagues extraordinàries fins la seva regularització, o d'altres que siguin resultat del procés de negociació corresponent.


CCOO hem demanat a l'Ajuntament:

  • Repercusió als docents de l'augment fet a tot el personal de l'Ajuntament ( 5%).
  • Reducció de jornada bonificada per als docents majors de 60 anysTenir una reducció d’un terç de jornada i cobrar el 100% o reducció de mitja jornada cobrant el 80% ( proposta del CEB ).
  • Recuperació d'una paga del 2013 o 2014. Fent un avançament des de l’Ajuntament i no haver d’esperar a que la Generalitat la pagui. Reclamem també la que quedi sense avançar.
  • Mobilitat del personal docent i PAE per processos de salut dins de l'Ajuntament de Barcelona.
  • Condicions promoció interna i mobilitat en el si de la corporació.
  • Retorn a les condicions laborals de l'any 2008.
  • Aplicació del conveni al personal docent. Per exemple l'article 12 parla de la interrupció de la jornada, en els docents una aplicació seria comptar el pati com a temps de treball efectiu.
Ara hem de fer la negociació amb el CEB, a les reunions hi participarà una representant de l'Ajuntament.

Com sempre agraïm el suport.