Modificació del permís 24/48 hores i les BaixesCCOO us informa que arran del nou conveni hi ha canvis en el permís de 24/48 hores i en les baixes.

Gràcies a la signatura del nou conveni 2017-2020 retornem al cobrament en cas de IT (baixa per incapacitat temporal) del 100% del sou des del primer dia.

Fins el 31 de desembre de 2018 es pot gaudir d'un permís de 24/48 hores si no s'han fet servir els dos permisos que hi havia en l'anterior acord del 2012.

Recordem que aquest permís 24/48 hores el vam aconseguir perquè ens van treure el cobrament de les baixes al 100%. Una vegada recuperat aquest dret, en el 2019 ja no disposarem d'aquest permís.
Tenim un indisposat a l'any natural sense necessitat de justificació.