Grau Massana entrevistes Borsa

CCOO us informa de la publicació de les hores de les entrevistes a l'escola Massana.
Borsa de personal docent municipal per al grau universitari d'arts i disseny de l’Escola Massana. Es publica a continuació la relació d'aspirants que han superat la prova escrita amb la convocatòria d'entrevistes:

Data: dilluns, 10 de setembre de 2018

Lloc: Escola Massana (Plaça de la Gardunya, 9, 08001 Barcelona) A les sales i torns horaris que figuren a continuació: