PREACORD I DOCENTS

CCOO us informa del preacord de conveni signat i l'afectació als docents.


El conveni que s'està negociant ha de durar des del 2017 a 2020.

PREACORD

ACORD ESTATAL


Els Pressupostos Generals de l’Estat de  2018 donaran uns augments que haurem de cobrar amb  endarreriments d’aquest 2018.


PREACORD APROVAT  DE CONVENI DE L'AJUNTAMENT


S’ha negociat des de fa un any amb Plataforma conjunta dels tres sindicats de la Mesa General, CCOO,UGT i SAPOL.


Mllores que són per a TOT el personal de l’Ajuntament: 
 • Increment d'hores a recuperar de 20 a 30 hores. 80 hores per a conciliació familiar. 
 • Possibilitat de retorn gradual a la feina després d'una baixa llarga o per malaltia greu.
 • Reducció de jornada per cura d'un familiar de mig o un terç amb disminució de retribucions. 
 • Permís de 6 setmanes de paternitat.
 • L'Ajuntament farà aportacions al pla de pensions: 800.000€ cada any, el 2018, el 2019 i el 2020.
 • Bonificació d'un 6% per la reducció de jornada amb disminució proporcional de les retribucions per cura de fills dels 6 fins els 12 anys. 
 • Increment de l'import de l'ajuda familiar. 
 • Possibilitat, en casos exepcionals per despeses derivades de malaltia i altres necessitats, de tenir fins a 3 bestretes a tornar en 24 mesos.
 • Recuperar dies addicionals de vacances per antiguitat.
 • Recuperar les baixes mèdiques al 100%.
 • Millorar alguns permisos de conciliació familiar.
 • Es valorarà la viabilitat dels plans d'incentius a la jubilació.
 • Incorporar el pla d'igualtat d'oportunitats entre homes i dones.
 • Completar la RLT ( relació de llocs de treball).
 • Es convocarà el Fas dels anys: 2017, 2018,2019 i 2020


ANNEX CEB S'ha de començar a negociar.

Reducció de jornada bonificada per als docents majors de 60 anys. Tenir una reducció d’un terç de jornada i cobrar el 100%. 

Recuperació de la paga del  2013. Fent un avançament des de l’Ajuntament i no haver d’esperar a que la Generalitat la pagui. Reclamem també la de 2014.

Condicions de formació.

Condicions promoció interna i mobilitat en el si de la corporació.

Condicions de conciliació compatibles amb el model educatiu.

Revertir retallades en horaris. 

Valoració de les retribucions.

La negociació serà amb la participació d'un representant de l'Ajuntament.