Adhesió al conveni de l'Ajuntament

CCOO us informa de la reunió del 27 de juliol de 2018 amb el CEB.  

Hem participat en la reunió de la Comissió Paritària del Consorci d'educació i del Comitè d'empresa (laborals), en la que hem acordat deixar pendent la signatura de l'Acord d'adhesió al conveni de l'Ajuntament fins la signatura de l'Annex del Consorci d'Educació.

El Consorci aplicarà, provisionalment i fins a la signatura de l'Annex, les mateixes condicions al personal laboral que les de l'Acord de condicions del personal funcionari al que li és d'aplicació directa.( Per exemple ja s'aplica el cobrament del 100% de les baixes).

Al setembre el Consorci enviarà una nota informativa als centres docents i serveis educatius, informant que les condicions de treball referides a l'horari, calendari i vacances es mantindran igual que fins ara i fins a la signatura de l'Annex del Consorci d'Educació en el que es recolliran les especificitats del personal de centres.