Funcionament de les borses de Bressol

Estat de la borsa de treball d'educadores i educadors: 


Des de CCOO us volem informar sobre el funcionament de la borsa de treball d'educadores i educadors que, a partir del curs vinent, es gestionarà a través del programa de gestió integrada, anomenat SAP.

Es publicarà una llista per trimestre. En aquesta llista només apareixen els/les treballadors/es i els candidats/es (persones que han aprovat l'examen de l'última convocatòria el juny de 2016). Per tant, les persones que tenen vacants estructurals (interinatges) no apareixen en aquesta llista. Aquestes es podran consultar a "tràmits". 

Amb la nova llei de protecció de dades, a la llista no apareixen les persones amb el nom i cognoms sinó que apareixen els 4 últims dígits i la lletra del DNI de cada persona ordenats en funció de: 

- Al bloc A: les persones que han  treballat encara que sigui 1 dia  a les escoles bressol ordenades per any, mesos i dies treballats. 

Al bloc B: Les persones que han aprovat oposició sense plaça però encara no han treballat a les escoles bressol (en aquest bloc no hi ha ningú)

Al bloc C: Les persones que han aprovat l'examen de borsa però encara no han treballat a les escoles bressol. 

- També es diferencia entre: actiu i disponible. 

Les persones que estan en actiu són les que estan treballant actualment a les escoles. 

Les persones que estan disponibles són aquelles que actualment no estan treballant però poden fer-ho. Volem aclarir que hi ha persones que poden estar disponibles desactivats (per exemple, persones que estiguin d'excedència per cura d'un fill/a, situació recollida a l'acord de borses). La informació d'aquests casos no és d'ús públic i per tant, és l'IMEB qui en té coneixement.