Nou procediment per als tràmits al CEB

Des de CCOO us volem recordar els nous procediments d'alguns tràmits, adoptats pel CEB
Cita prèvia: S'atendrà en horari tant de matí com de tarda. Per demanar-la, caldrà fer-ho mitjançant l'espai de cita prèvia de la nostra pàgina web Consorci d'educació de Barcelona , a l'apartat de Professorat/PAS i Contacta.

Atenció no presencial: Des de l'1 de març per poder contactar amb el consorci és o per cita prèvia, com expliquem a l'apartat anterior, o per correu electrònic rh_atencioprofessionals.ceb@gencat.cat, amb el compromís de donar resposta em un màxim de 72 hores. No hi haurà atenció telefònica. 
Formularis en línia: Tenen per objectiu facilitar la tramesa dels diferents tipus de documentació que es lliura a l'àrea de Recursos Humans i Organització. Els primers formularis que es posaran en marxa seran:

Tramesa dels comunicats de baixa, confirmació i alta mèdica: Aquest formulari permetrà comunicar de manera immediata a l'Àrea de Recursos Humans i Organització l'inici d'una baixa, una confirmació o un alta mèdica. El centre rebrà una notificació i el treballador/treballadora enviarà una fotografia del comunicat. Es podrà complimentar des d'un dispositiu mòbil.

Recordeu que el format ha de ser.jpg, .jpeg, .gif o .png. Des del Consorci estan treballant per a la millora d'aquest formulari. 

Tramesa de les peticions de certificats per tramitar la prestació d'atur: Mitjançant aquest formulari, no serà necessari que la persona interessada es desplaci fins a les oficines del CEB, ja que només caldrà que inclogui les seves dades perquè la petició quedi registrada i el CEB comunicarà al SEPE les dades corresponents.

Tramesa de les peticions de suspensió o activació de la borsa de treball: Les peticions es realitzaran a través d'aquest formulari, amb el que es podrà adjuntar la documentació justificativa.