Subcomissió de la Borsa de Bressol


 Des de CCOO us volem informar que l’IMEB ens va proposar una reunió per avui, dijous 15 de febrer per tractar els temes següents: 


Ampliació de la borsa d’educadores i educadors de les escoles bressol

Davant les necessitats actuals de substitucions de les educadores i educadors de les escoles bressol. Actualment, per cobrir els terços ja han esgotat les aspirants voluntàries i s’està arribant al final de la llista, quedant menys d’un 25%. Davant aquesta situació i segons l’acord de borses signat el 16 de novembre de 2016 s’ha valorat la necessitat de fer una ampliació de la borsa d’educadores i educadors d’Escola Bressol.

“Abans de la finalització dels períodes de caducitat, i/o quan resti un 25% per exhaurir-se la borsa de treball de candidats com a disponibles, L’Administració comunicarà aquest fet a la Comissió així com el temps aproximat que es preveu que pot restar per exhaurir-se completament la borsa atès a l’evolució i per tal de prendre decisions de gestió d’aquesta”.


A la reunió d’avui, l’IMEB i els Sindicats UGT i CCOO han estat d’acord en fer una ampliació de la borsa amb 250 persones més les quals van aprovar l’examen  realitzat el juny de 2016. Donat que, les 5 persones següents tenen la mateixa nota que la persona 250, finalment l’ampliació de la borsa serà de 255 persones. 

Aquestes persones podran sol·licitar voluntàriament fer la cobertura de terços i mitja jornada omplint el formulari que adjuntem i enviant-lo a Recursos Humans de l’IMEB.

SOL·LICITUD  JORNADA PARCIAL

Ampliació de la borsa de direccions

Donat que la borsa de direccions està caducada, no queden persones per cobrir vacants i es preveu l’obertura de tres escoles bressol pel proper curs cal fer una nova ampliació de la borsa de direccions. 

Fins el proper divendres 23 de febrer es pot presentar la documentació i la instància que es troba a la web d’educació de l’Ajuntament, juntament amb les bases. 

Recordem que totes les interines i els interins i les substitutes i substituts  que tinguin els requisits necessaris que s’estableixen a les bases de la convocatòria es poden presentar.

Des de CCOO hem preguntat com estava el procés per poder consultar online el llistat d’educadores i d’educadors de la borsa per tal de facilitar la seva consulta i actualització. La Cap de Recursos Humans ens ha explicat que està en procés i està previst que es pugui fer servir a principis del curs vinent.