Demanda ratio Subalterns Municipals

Des de CCOO, us passem la demanda feta i les dues instàncies lliurades.


Instància entregada al CEB

Instància entregada a l'Ajuntament Barcelona.

Hem fet una demanda al CEB i a l'Ajuntament de Barcelona per establir ratios pel personal subaltern dels centres docents.

 Us fem arribar aquesta demanda desprès de veure que als centres docents hi ha una amortització de llocs de feina al sector de subalterns el qual no està regulat en cap document.

Des de fa uns anys, als centres docents de dues línies en els que hi havia dos subalterns, quan es jubila una de les persones, els centres queden amb un subaltern per tant, fem la mateixa feina que feien dues persones. Tampoc hi ha el mateix volum de feina en una escola amb dues línies que amb una, tenir present que hi ha escoles que tenen també USEE (Unitat de suport d’Educació Especial).

El departament d’ensenyament en la circular del 31 d’agost del 2004 va regular diversos aspectes sobre el personal d’administració i serveis adscrits als centres públics i òrgans de suport.

Per aquest motiu us fem la següent proposta, per tal que els centres tinguin un bon funcionament per les famílies i el personal del centre, i sol·licitem que l'assignació del personal subaltern als centres docents es realitzi d’acord amb el criteri de determinació de la plantilla que es detalla a continuació:

A) Assignació dotació.

ALUMNES
EFECTIUS
De 0 a 250
1
De 251 a 500
2
A partir 501
3

B) Assignació dotació pel criteri especial (centres amb horari nocturn i/o amb més d’un edifici)

ALUMNES
EFECTIUS
De 0 a 250
2
De 251 a 500
3
A partir 501
4
  

Per aquest motiu us agrairíem que poguéssiu treballar aquesta petició i comptar amb la nostre col·laboració pel desenvolupament de la demanda.