Catedràtics: l'Ajuntament qüestiona que la sentència pugui ser extensiva.

CCOO va aconseguir una sentència favorable el 20 de juliol de 2017


Les bases de la convocatòria de 45 places de catedràtic/a d'ensenyament secundari de l'Ajuntament de Barcelona, aprovades el 22 d'abril de 2015, en el punt 9 afirmaven que el nomenament tindria efectes des del dia 1 de setembre de 2015. Però la resolució del 29 de gener de 2016 va nomenar els funcionaris catedràtics amb efectes de l'1 de gener de 2016.

La sentència declara que, tal com vam defensar CCOO, els efectes del nomenament de la persona recurrent són a 1 de setembre de 2015, i per tant es condemna a l'Ajuntament de Barcelona a abonar la diferència salarial d'aquests quatre mesos i els interessos legals corresponents.

El CEB ens va dir que s'acceptava  la sentència i que s'aplicaria a tots els afectats.

El 19 de desembre en reunió paritària ens diu que l'Ajuntament ho qüestiona i no està clar que la sentència sigui extensiva ( que pot aplicar-se a d'altres)

CCOO negociarà amb l'Ajuntament per aconseguir que tots els afectats puguin tenir el nomenament des del dia 1 de setembre de 2015.

I si no és així la resta de catedràtics podrà demanar extensió d'efectes mitjançant procediment judicial individual. Tenen un any des de la fermesa de sentència.