Formació de l'Ajuntament de Barcelona


Pla de formació transversal 2018 de l'Ajuntament de Barcelona.
En el document Catàleg transversal 2018 trobareu una descripció de tota l'oferta que, des de la Gerència de Recursos Humans i Organitzció, s'ofereix com a formació transversal a l'Ajuntament de Barcelona i els seus ens instrumentals dins el període 2018. Les accions estan ordenades pels diferents àmbits d'actuació i trobareu les dades bàsiques de cadascuna.

Les persones interessades a realitzar algun dels cursos relacionats han d’enviar un correu a formacio.ceb@gencat.cat  abans del dia 20 de novembre  indicant les següents dades:

·         Nom
·         Cognoms
·         DNI
·         Correu corporatiu
·         Codi i nom de l’acció formativa

Podeu triar com a màxim 2 accions formatives. L’elecció ha d’estar orientada al lloc de treball (s’han de respectar els col·lectius a qui s’adrecen les diferents accions) i serà validada per l’Àrea de Recursos Humans i Organització del Consorci d’Educació de Barcelona.

En el moment que l’Ajuntament confirmi l’assistència  a un curs, rebreu la comunicació pertinent.