Eleccions 21 de desembre a l'IMEB

Nota informativa sobre l'activitat escolar per als dies 21 i 22 de desembre.

Des de l'IMEB han enviat una circular en la que ens diu el següent:

Com a titulars de la gestió de les escoles bressol municipals, escoles de música municipals i Conservatori de Barcelona, els comuniquem que segons consta en la web del Ministerio de Educación del Govern espanyol:

"El próximo 21 de diciembre será día no lectivo en Catalunya, es decir, los centros escolares de esa Comunidad Autónoma no impartirán clase, debido a la convocatoria de elecciones autonómicas fechadas para ese día, de conformidad con la normativa vigente en materia electoral."

Així se estableix fent referència al artícle 13.6 del Reial Decret 605/1999 que diu que "en el supuesto de que el día fijado en los correspondientes Decretos de covocatoria para la celebración de las elecciones no sea festivo, se considerará inhábil a efectos escolares en el territorio correspondiente".

El dia següent, 22 de desembre, divendres, serà dia lectiu, es a dir, els centres escolars de Catalunya tornaran a les classes amb la habitual normalitat, tal i com marca el calendari escolar de Catalunya pel curs 2017-18.

La Generalitat ha fet pública la següent nota:

El dijous 21 de desembre és un dia inhàbil a efectes escolars d'acord amb la normativa vigent relativa a la jornada electoral. Per tant, tots els centres educatius romandran tancats a efectes lectius i de qualsevol activitat extraescolar ordinària.

El divendres 22 de desembre, últim dia del trimestre, és un dia lectiu, d'acord amb el calendari escolar establert per als curs 2017-18.

En conseqüència, les escoles que gestiona l'IMEB (bressol, escoles de música i Conservatori), en tant que centres educatius, estan afectades pel Reial decret 605/1999 article 13.6, pel la qual cosa el dijous dia 21 de desembre els centres hauran de romandre tancats.

Per qualsevol consulta estem a la vostra disposició.