Catedràtics: el CEB accepta la sentència

CCOO va aconseguir una sentència favorable el 20 de juliol de 2017
Les bases de la convocatòria de 45 places de catedràtic/a d'ensenyament secundari de l'Ajuntament de Barcelona, aprovades el 22 d'abril de 2015, en el punt 9 afirmaven que el nomenament tindria efectes des del dia 1 de setembre de 2015. Però la resolució del 29 de gener de 2016 va nomenar els funcionaris catedràtics amb efectes de l'1 de gener de 2016.

La sentència declara que, tal com vam defensar CCOO, els efectes del nomenament de la persona recurrent són a 1 de setembre de 2015, i per tant es condemna a l'Ajuntament de Barcelona a abonar la diferència salarial d'aquests quatre mesos i els interessos legals corresponents.

El CEB accepta la sentència i l'aplicarà a tots els afectats.

La sentència va tenir uns errors, l'advocada de CCOO i l'Ajuntament van demanar un aclariment de sentència que ha rebut resposta el 29 de setembre.

Ara hem d'esperar la fermesa de la SENTÈNCIA perquè la petició d'aclariment ho ha endarrerit.

Esperem que el Consorci no ho allargui més i cumpleixi ja la sentència.