Reducció d'hores complementàries als 55 anys

CCOO us informa de la modificació en la tramitació de la reducció d'hores complementàries.


En data 30 de maig de 2017 la gerent del Consorci d’Educació de Barcelona ha resolt la modificació de la Resolució de 6 de juny de 2016, sobre el procediment de reducció de dues hores d’activitats complementàries setmanals de presència al centre, per al personal docent funcionari o laboral indefinit destinat en centres de titularitat municipal, que tingui entre 55 i  64 anys i les condicions específiques de l’horari setmanal d’aquest personal.


La sol·licitud s'ha de presentar a la direcció del centre.
La direcció ha de donar resposta en 15 dies.
Es pot entregar fins el 30 de juny.
Els tutors/es poden demanar la reducció.En l'enllaç teniu la informació del CEB