Reunió paritària 16 de maig de 2017

CCOO us informa de la reunió amb el CEB

1. Condicions laborals dels educadors d'educació especial.

S'acorda negociar a la mesa paritària com adaptar al consorci l'acord de l'1 de març de 2017, en el que es determina com a titulació específica requerida per al desenvolupament dels llocs de treball del personal educador d'educació especial en centres públics el títol de Tècnic Superior en Integració Social o equivalent, la qual cosa dona resposta a una demanda històrica del col·lectiu com és una titulació d’accés específica per treballar en aquesta categoria  i que afavoreixi el seu reconeixement professional.

L'acord el curs 2017-18 no s'aplica als centres municipals.

L'horari per al curs vinent serà el mateix que al Departament.

En l'enllaç teniu l'acord entre el Departament d'Ensenyament i el comitè intercentres:

Acord sobre educadors d'educació especial 

2. Personal Auxiliar Administratiu. Calendari de matrícula dels graus superiors d'FP i ensenyaments artístics.

La matrícula serà fins el 20 de juliol, a cada centre es pacta com recuperar els dies de més treballats, es farà per escrit i abans del final de l'any 2017

Aquesta és una mesura puntual d'aquest curs.

Si veiem que el proper curs pot passar el mateix serà un tema que afecta al conveni i es tractarà de tal manera.

3. Habilitacions del personal docent.

Es planteja la possibilitat de fer una convocatòria per a l'adquisició de noves especialitats, i la importància de saber si realment hi haurà personal interessat en participar-hi. 

La convocatòria consistiria en una prova restringida sense competir.

4. Informació sobre la convocatòria de personal subaltern.

En dues o tres setmanes es publicarà la llista provisional.

La prova es farà a mitjans d'octubre.

El setembre es crearà una Borsa d'urgència que es pactarà a la subcomissió de borses del CEB.

5.Informació sobre la convocatòria de personal docent municipal.

S'està fent la baremació i  està previst que al juny surti la llista d'admesos i exclosos. Al setembre ja es tindrà la borsa ampliada.

Al juny s'obrirà la convocatòria per cobrir places al Grau de Massana.

6. Torn obert de paraules

CCOO hem demanat quin és el seguiment dels casos de fibrociment en els centres i ens han dit que estan tots enviats a manteniment, que és qui ha de fer la retirada, i han comentat que els centres han d'insistir a manteniment.

CCOO no deixem el tema i continuarem treballant per a que en els nostres centres no en quedi de fibrociment.