Concurs de trasllats 2017 Proposta a Secundària, Adults i Educació Especial

CCOO us informa de la Junta de Valoració del concurs de trasllats de secundària, d'educació especial i adults.


La Junta de de valoració ha fet la proposta de canvis de lloc.
S'obre un termini de deu dies hàbils a comptar a partir de l’endemà d’aquesta publicació (del 12 al 25 de maig de 2017 ambdós inclosos), per tal que les persones interessades puguin formular les al·legacions que creguin oportunes. 


En l'enllaç teniu la informació:

Trasllats