Borsa de treball Auxiliar Administratiu/va de l'Ajuntament de Barcelona

CCOO us informa sobre l'ampliació de la borsa de treball d'Auxiliar Administratiu/va de l'Ajuntament de Barcelona.

El gerent de Recursos Humans i Organització, actuant per delegació de l'Alcaldessa, va aprovar per Decret del 24 d'abril de 2017,  les bases específiques que han de regir la convocatòria del procés selectiu per a l'ampliació de la següent borsa de treball:

Borsa de treball de la categoria d ́Auxiliar Administratiu/va de l'Ajuntament de Barcelona (Exp.407/2017)

Les persones aspirants a aquest procés selectiu disposaran per a presentar la sol·licitud del termini de vint dies naturals, a comptar des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.