Negociació del conveni de l'Ajuntament

Des de la Plataforma conjunta us informem de la negociació de l'Acord de Condicions de l'Ajuntament de Barcelona

Document en pdf


Des dels sindicats que formem part de la Mesa General, CCOO, UGT i SAPOL i que participem en les negociacions del Nou Acord de Condicions Laborals. D'ençà que s'han reprès les negociacions hem mantingut 3 reunions.

El 15/03/2017 ens van entregar el document de proposta de l’Administració de les CLÀUSULES PRELIMINARS. Sobre aquest document, hem reivindicat:

Que l’Ajuntament ha de definir quines són les matèries troncals de negociació i quines són les matèries específiques que es poden negociar als Organismes Autònoms i Ens Instrumentals.

Que manca reflectir els efectes retroactius des de l'1/01/2016 (ja que l'anterior acord durava fins al 31/12/2015) que hi pot haver en determinades matèries depenent de la negociació en l'ÀMBIT TEMPORAL, que proposen que sigui fins al 2020.

Que les CLÀUSULES DE GARANTIA per al personal subrogat s'hauran d'estudiar cas per cas.

El 22/03/2017 on vam deixar clar que el nostre punt de partida per a la negociació d'aquest Acord de Condicions Laborals és l'anterior acord de condicions laborals amb tot el que ens han tret:

Fons de modernització del 2011, 5% (retallades 2010), 23è dia de vacances, els dies addicionals de vacances per premi a l'antiguitat als 25,30,35 i 40 anys de servei, cobrament del 100% de les retribucions durant la reducció de jornada del primer any del fill/a, cobrament del 80% de les retribucions quan es manté la reducció de jornada dels 6 als 12 anys i cobrir el 100% del salari en els casos d'incapacitat temporal des del primer dia.

El 29/03/2017 ens van entregar el document de proposta de l'Administració del CAPÍTOL I: CONDICIONS ECONÒMIQUES, sobre aquest document hem reivindicat:

Les taules retributives han d'incloure la reversió de totes les retallades que hem patit i les nostres demandes econòmiques fetes a la Plataforma Conjunta que ja us vam enviar i que també té l’Administració.

Hem tornat a reivindicar que l'Administració té un compromís amb el personal que fa 32'5 h (horari a extingir) de cobrar els triennis sencers.

Davant la proposta de l'Ajuntament de que la paga d'assistència i puntualitat sigui només d'assistència i descompti agafar l'indisposat o les baixes mèdiques superiors a 5 dies a partir de la tercera (aquesta inclosa), la nostra resposta ha sigut clara i contundent, demanem la consolidació d’aquesta paga.

US MANTINDREM INFORMATS/DES