Llicències retribuïdes a l'IMEB

CCOO informa de les llicències retribuïdes a l'IMEB
Ahir, 20 d'abril de 2017, a la Gaseta Municipal va sortir la convocatòria de concurs públic per a la concessió de llicències retribuïdes per dur a terme treballs de recerca i estudis destinades al professorat de música dels centres d'ensenyaments musicals o d'educació infantil de les escoles bressol municipals de l'Institut Municipal d'Educació  (IMEB) per al curs 2017-2018.

Gaseta Municipal 20.4.2017

El termini és a partir de l'endemà de la publicació fins a 10 dies hàbils; 21 d'abril al 5 de maig de 2017.

Les persones interessades en participar en aquesta convocatòria hauran de presentar una sol·licitud d'acord amb el model, que es podrà descarregar des del Bulevard Educatiu (Biblioteca compartida/Recursos Humans/Instàncies i formularis) o es pod recollir al punt d'atenció de la seu central de l'IMEB (Pl. Espanya, 5).

A la sol·licitud, cal fer-hi constar:


  • Les dades personals i professionals.
  • La relació dels mèrits al·legats, que s'hauran de justificar documentalment, i que es valoraran d'acord amb el barem de mèrits que figura a l'annex 2.