Reunió amb el Comissionat d'Educació, Miquel Ángel Essomba


CCOO es reuneix amb el Comissionat d’Educació

El 27 de febrer CCOO ens hem reunit amb el Comissionat d’Educació, en Miquel Àngel Essomba. En aquesta reunió vam poder tractar alguns temes generals sobre l’Educació a Barcelona.


  • Xarxa única d’escoles i instituts del consorci: En aquesta legislatura no hi haurà integració de plantilles del Consorci d’Educació de Barcelona, ja que la Generalitat no està treballant en aquest tema. Tot i així, les direccions dels centres municipals, en sessions de treball al consorci, estan fent un diagnòstic de diferents aspectes que afecten la gestió dels mateixos.
  •  Salut laboral: li fem saber la nostra preocupació sobre la salut laboral de tots/es els/les professionals que treballen a l'educació. La manca de recursos humans a les escoles i l'augment de ràtios provoca en els treballadors i treballadores grans esforços que acaben repercutint tant en la salut física com en la psíquica. Això s'agreuja en aquelles persones que s'acosten a l'edat de jubilació i que, per tant, porten molts anys de treball. 
Propostes que li fem: plans de jubilació incentivada, aplicació de   la disposició addicional cinquena (per a l'IMEB) i sisena (per al Consorci): mobilitat derivada de processos de salut (reubicació en un altre lloc de treball), reducció d’hores lectives als 55 anys.
  • Oferta pública: L'Ajuntament té previst convocar places per a bressol cap al 2018-2019 però no per a cap altra sector d'educació.
  • Escoles de música municipals: actualment n'hi ha dues de gestió directe i tres de gestió indirecte. El govern municipal està treballant per establir un model d’escola de música per a la ciutat.
  •  Escoles bressol municipalsS'està treballant en un nou model de tarificació social a les escoles bressol, de manera que la quota estigui en funció dels ingressos familiars.
També estan treballant en un suport a les direccions d'escola bressol per tal de descarregar-les de tasques administratives i que puguin ser les líders pedagògiques dels equips educatius. 

En relació a la ràtio, estan estudiant la manera com baixar-la ampliant el suport educatiu. CCOO li vam proposar que, pel proper curs, els infants de NEE ocupin dues places com passava abans de les retallades. 

També vam mostrar-li la nostra preocupació per la contractació d'empreses externes i com les retallades de hores repercutien negativament en el funcionament de les escoles. El comissionat ens diu que a les noves licitacions de suport educatiu, cuina i neteja de les escoles bressol hi haurà clàusules socials derivades de la nova guia de condicions laborals i socials que l'Ajuntament ha negociat amb els sindicats. 

Cap a l'abril estan previstes unes jornades sobre el model d'escola:
" Impulsem el 0-3"
Hi ha temes que no vam poder tractar per manca de temps com: formació, "Ara és demà" (debat que s'està realitzant al Consell Escolar de Catalunya).Estem a la vostra disposició per a qualsevol consulta.