Paga 2012: retorn d'un 34'42% a l'abril de 2017

CCOO us informa del retorn a la nòmina d’abril d’un 34’42% de la paga extra de desembre  de 2012 (personal laboral i personal docent municipal)


El Departament ha informat que el pagament del 34,42% aconseguit en la Mesa General de Negociació dels Empleats Públics es farà a la nòmina d'abril i no al març com inicialment estava previst, adduint el retard en l'aprovació dels pressupostos.

El Ceb també ho abonarà a l'abril. 

Per al personal que va cobrar la bestreta 

El mes de març de 2015 el Consorci d'Educació va abonar el 24,04% de la paga extraordinària de desembre de 2012 i va descomptar aquest percentatge de la bestreta el mes de desembre de 2015.

L'octubre de 2016 es va abonar i descomptar el 20'77%.

L'abril de 2017 s'abonarà i descomptarà el 34'42%.

Per al personal que no va cobrar la bestreta

El mes de març de 2015 va cobrar el 24'04%.

L'octubre de 2016 va cobrar el 20'77%.

L'abril de 2017 cobrarà el 34'42%.

Per al personal jubilat o no actiu

Si tenen el mateix compte corrent on cobraven la nòmina, els hi faran l'ingrès d'ofici (sense haver de demanar-ho). 


Continuem reclamant les pagues del 2013 i 2014 i el retorn de les condicions laborals anteriors a les retallades.

Decret llei recuperació parcial de la paga extraordinària  

Acord de GOV/40/2017 de 4 d'abril