ESTADIS DE PROMOCIÓ DOCENT

CCOO us informa de com s'han de sol·licitar els estadis de promoció docent.Per assolir un estadi de promoció es necessiten deu crèdits: 

Primer estadi
9 crèdits de serveis prestats i un crèdit.
Següents estadis
6 crèdits de serveis prestats i quatre crèdits.

Els funcionaris de carrera, en pràctiques i interins, així com els professors de religió, podran assolir com a màxim cinc estadis de promoció.

La promoció d'un estadi a un altre s'assolirà el mateix dia en què s'hagi completat el nombre mínim exigible de crèdits de promoció docent i els efectes econòmics seran reconeguts al mes següent al que es va assolir l'estadi.

Si la sol·licitud de reconeixement de l'estadi és posterior a la data d'assoliment, la data de reconeixement de l'estadi serà la de la sol·licitud i els efectes econòmics seran reconeguts al mes següent a la presentació de la sol·licitud.

En l'enllaç trobaràs com obtenir els crèdits:
  
S’ha de sol·licitar a l’Àrea de Recursos Humans del Consorci d’Educació de
Barcelona, mitjançant imprès acompanyat de la documentació justificativa.