7 de febrer de 2017 REUNIÓ PARITÀRIA

CCOO US INFORMA DE LA REUNIÓ PARITÀRIA DEL DIA 7 DE FEBRER DE 2017

 

 

En la reunió paritària es va informar que es convocarà concurs de trasllats en els centres municipals.

Atenent criteris de planificació, estabilitat, continuïtat de càrrecs directius i necessitats de perfils professionals específics, cada centre, amb proposta motivada de la direccio, podrà sol·licitar no oferir com a vacants fins el màxim d'un terç de les vacants estructurals a jornada complerta de la seva plantilla. Als efectes de fixar aquesta dada s'entendran separades les plantilles d'ESO/Batxillerat i FP.

Les places encara s'han de consensuar amb els centres.

També es va fer saber que s'obriran noves llistes per cobrir interinatges. 

 OBERTURA BORSES DE TREBALL

No es van concretar dates però serà en els mesos de febrer i/o març.

Es va preguntar perquè les llistes d'interinatge no es publicaven actualitzades i la resposta va ser que han tingut problemes per una denúncia per falta de privacitat pel fet que les llistes siguin d'accés obert. Estan estudiant com fer l'accés d'una altra manera.