Signat el nou acord de borses de treball de l'Ajuntament de Barcelona


Nou acord de borses de l'Ajuntament de Barcelona


Després de mesos de reunions amb l'Administració, els sindicats han signat un nou acord de Borses de treball municipal que millora el fins ara vigent i recull les principals demandes que CC.OO venia plantejant . Aquest acord afecta a tot el personal municipal tot i que en el cas de les educadores de bressol es continuarà gestionant la borsa des de la subcomissió de l'IMEB.
  
És un acord que respon a la situació actual de l'Ajuntament, amb un augment exponencial d'interins/nes provocat pel fet de la no convocatòria d'oposicions.


Considerem que el nou Acord millora l'Acord anterior, del 2012. Els punts més destacables són:


La caducitat passa d'estar fixada en 24 mesos i s'estableix la possibilitat de prorroga de 24 mesos més.

S'amplia a 3 el número de renuncia com a causa d'exclusió de la borsa.


S'incorpora l'opció de no localitzar 4 vegades a la persona sense que suposi l'exclusió de la borsa.

Incrementar la transparència del funcionament de les borses, garantint el dret a la informació de l'estat de les borses a totes les persones que en formen part, a través de la web de l’Ajuntament a l’espai “Consulta i Estat de les Borses de Treball” .

Es crea una Comissió de Seguiment dels Informes d'Avaluació que s'ocuparà de què els Informes personals d'avaluació s'ajustin a la realitat i a les característiques de la feina que fa cada persona. Control i seguiment dels informes emesos, al·legacions i resolució d’aquestes.

No es tornarà a avaluar a una treballadora quan porti 24 mesos sense emissió de cap informe negatiu, sempre que tingui 2 informes positius al seu expedient. A la Comissió d’Informes s’estudiarà que aquesta mesura sigui retroactiva.

Es fixa que l'Administració respondrà en un termini màxim de 10 dies a les al·legacions presentades en referència als informes negatius.

Es regula la situació de les persones que estan en més d'una borsa de treball, prioritzant la situació més favorable a l'aspirant.

ACORD DE BORSES 16.11.2016