Complement Personal de Subalterns

Errada en algunes nòmines de SubalternEl passat 5 d'octubre vam publicar les retribucions del personal PAS de l'Ajuntament de Barcelona. Gràcies a unes consultes vostres, vam detectar que hi havia personal subaltern que no cobrava el Complement Personal.

Vam fer el tràmit amb el Consorci d'Educació i hem vist que era una errada que es subsanarà, segons ens informa el CEB, a la nòmina de gener o la de febrer i amb caràcter retroactiu.

Us hem d'agrair el vostre suport i treball perquè sense vosaltres tot això no seria possible.