Com reclamar l'IRPF del període de permís de maternitat

CCOO us informa de la possibilitat de reclamar davant de l'agència tributària.El Tribunal Superior de Justícia de Madrid ha declarat exempta de tributació la prestació de maternitat que la Seguretat Social abona a les mares treballadores durant les 16 setmanes que dura el permís per naixement i, per tant, obliga a l’Agència Tributària a tornar les retencions per IRPF fetes durant aquest període.


 COM FER LA RECLAMACIÓ