Nou acord de Borses Ajuntament de Barcelona

Des de CCOO us volem informar del nou acord de borses de l'Ajuntament de Barcelona.Avui, 16 de novembre, ens hem reunit els membres de la Comissió de Borses de l'Ajuntament de Barcelona per signar l'acord que des de fa mesos negociàvem els sindicats amb l'Ajuntament.

És un acord que té moltes millores i recull la situació actual de l'administració. Actualment ens trobem amb un augment exponencial d'interins provocat pel fet de la no convocatòria d'oposicions i això no és cap bona notícia.


Durant aquests 8 mesos els nostres valors principals per negociar han sigut: 

Incrementar la transparència del funcionament de les borses.

Clarificar la gestió dels nomenaments i cessaments.

Facilitar la incorporació a les borses del personal que ja treballa a l'Ajuntament en altres categories.

Incrementar les funcions de la Comissió de Seguiment de les Borses, i per tant, la capacitat de seguiment dels representants dels treballadors i treballadores.

Garantir els drets dels candidats i candidates en tot el procés, incorporació i avaluació.


Considerem que el nou Acord millora l'Acord anterior, del 2012. Els punts més destacables són:La caducitat passa d'estar fixada en un límit fix de 24 mesos a un màxim de 48 mesos.

Dret a la informació de l'estat de les borses a totes les persones que en formen part, a través de la web de l’Ajuntament a l’espai “Consulta i Estat de les Borses de Treball”

S'incorpora l'opció de renunciar 2 vegades al lloc de treball ofert sense que suposi l'exclusió de la borsa.

S'incorpora l'opció de no localitzar 4 vegades a la persona sense que suposi l'exclusió de la borsa.

Es crea una Comissió de Seguiment dels Informes d'Avaluació que s'ocuparà de què els Informes personals d'avaluació s'ajustin a la realitat i a les característiques de la feina que fa cada persona. Control i seguiment dels informes emesos, al·legacions i resolució d’aquestes.

Durada limitada de la realització d’informes d'avaluació a un màxim de dos anys, sempre que es compti amb dos informes positius. A la Comissió d’Informes s’estudiarà que aquesta mesura sigui retroactiva.

S'elimina l'exclusió automàtica de les persones amb 2 informes negatius.

Es fixa que l'Administració respondrà en un termini màxim de 10 dies a les al·legacions presentades en referència als informes negatius.

Es regula el funcionament de les borses amb àrees funcionals.

Es regula l'accés a borses de treball d’altres categories i del retorn a la categoria de procedència, tant pel personal funcionari de carrera o interí, el laboral fix i interí.

Es regula la situació de les persones que estan en més d'una borsa de treball, prioritzant la situació més favorable a l'aspirant.

ACORD DE BORSES 16.11.2016

Val dir que encara queden coses per acabar de perfilar d'aquest Acord i que tot això es farà durant la negociació del Conveni.

Ja sabeu que, com sempre, per qualsevol dubte estem a la vostre disposició.