mesa de seguiment IMEB


Reunió de la mesa de seguiment de l'IMEBEl passat 25 d’octubre vàrem realitzar la primera reunió del curs amb la direcció de l’IMEB.  En relació a la plantilla, hi ha hagut un augment  per la creació d'una nova escola bressol i un espai familiar, l’obertura de dos grups d’infants i l’absorció del personal de les 3 escoles bressol re-municipalitzades. 

A CC.OO  li preocupa l’alt nombre de persones interines  (428 interines d’estructura ) i, com això, està incidint en el funcionament dels centres. Des de CC.OO hem fet una proposta d’oferta pública sostinguda fins 2019 a treballar amb la gerència de l’IMEB. 

En relació a les treballadores de les 3 escoles bressol que passen a gestió directa com a personal laboral municipal, demanem que se’ls apliqui el conveni de l’Ajuntament.

També en relació a les interines i substitutes, CC.OO vam demanar l’aplicació de la sentència del Tribunal de Justícia Europeu  que reconeix el dret a indemnització quan s’acaba un nomenament. Aquesta resolució també afecta a la concatenació de nomenaments, un tema que ja vam denunciar fa un any; les interines d’estructura no haurien de signar cada any un nou nomenament. A la reunió, la Sra. Teresa Salvadó va explicar que això es feia fonamentalment en funció dels informes d’avaluació. Aquesta apreciació va generar una indignació general, doncs no és lícit que el tipus de nomenament que es fa servir a l’Administració Pública estigui condicionat als criteris d’avaluació i qualitat en la pròpia administració.   
  
També vàrem parlar de la necessitat de la reducció de les ratis d’infants a les escoles. La Sra. Emilia Andreu, gerent de l’IMEB, ens va explicar que hi ha un grup motor de reflexió que està treballant sobre “millores en el model 0-3”, cap a finals de trimestre hi haurà un document. CC.OO va demanar participar en aquest procés de reflexió i vàrem recordar que l’augment de  ratis fins al topall que marca la legislació  és un handicap pel nostre model de qualitat.Per últim, vam mostra la nostra disconformitat perquè, durant vàries setmanes del mes de setembre, a les ajudants de cuina de 32 escoles li van reduir 1 hora de feina.