Reducció als 55 anys, CCOO presenta Contenciós.

CCOO formula Recurs Contenciós Administratiu vers la resolució de 6 de juny de 2016 de la gerent del consorci d'educació de Barcelona i vers la circular 3/2016 de la gerent de l'IMEB

CCOO ha presentat el recurs l'1 de setembre de 2016. La resolució de 6 de juny de 2016 i la circular 3/2016 són les que deixen sense efecte el dret de reducció de dues hores lectives per als docents amb més de 55 anys. RESOLUCIÓ CEB 55 ANYS

CIRCULAR IMEB 55 ANYS