Llista definitiva del Fons d'Acció Social

Publicació llista definitiva del FAS 2015
Ja s’ha publicat la resolució final dels ajuts concedits i denegats del Fons d'Acció Social (FAS) per a l'any 2015.
Podeu consultar la informació a l’espai de l’Oficina d’Atenció al Personal de la Intranet, dins l'apartat Fons d’Acció Social, on trobareu el document Resolució final.
L'import màxim que rebrà el treballador o treballadora és de 122,64 euros,  quantitat que s’ingressarà a la nòmina del mes de setembre.

D'acord amb allò que estableix la Direcció General de Tributs del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques respecte al tractament fiscal de l'IRPF que han de tenir els ajuts concedits, us informem que no tenen retenció d'IRPF els ajuts per a:

-      Pròtesis oculars
-      Pròtesis auditives
-      Pròtesis ortopèdiques (exceptuant l'ajut per a adaptació funcional de l'entorn de la persona)
     Pròtesis odontològiques
-      Tractaments específics d'aprenentatge, comunicació i generalitzats del desenvolupament
-      Tractaments sanitaris de psicologia, osteopatia i fisioteràpia 

La resta d’ajuts sí que estan subjectes a retenció d'IRPF.

En cas de qualsevol dubte, restem a la vostra disposició.